Pelastuskoirat

KKH on aktiivisesti mukana pelastuskoiratoiminnassa. Yhdistyksellä on hälytysryhmä jossa on tällä hetkellä neljä viranomaistason hälytyskoirakkoa. Harjoittelemme vaihtelevissa maasto- ja sääolosuhteissa sekä taajamassa henkilöhakua ja jäljestystä, rakennusetsintää, järjestämme suunnistus- ja ensiapuharjoituksia ja pyrimme kehittämään niin ohjaajien kuin koirien taitoja mahdollisimman monipuolisesti.

Teemme yhteistyötä Keski-Uudenmaan alueella viranomaisten, Vapepan ja SPR:n kanssa järjestämällä mm. yhteisharjoituksia todellisia etsintätilanteita silmälläpitäen.

Pelastuskoiraksi nimitetään koiraa, joka on koulutettu siten, että sitä voidaan käyttää maastoon kadonneiden, eksyneiden tai sortuneisiin rakennuksiin jääneiden ihmisten etsinnöissä. Hälytysryhmän koirilta ja ohjaajilta vaaditaan koulutusten ja suoritettujen kokeiden osalta ns. viranomaistaso ennen kuin he pääsevät osallistumaan etsintöihin. Jokaisella KKH:n hälytysryhmään pyrkivällä uudella ohjaajalla koiran koulutustasosta riippumatta on noin neljän kuukauden koeaika, jolloin hänen on osoitettava aktiivisuutensa ja sitoutumisensa harjoitteluun sekä koulutettava koiraansa ja itseänsä tavoitteellisesti.

HÄLYTYSryhmään tulevalla henkilöllä tulee olla suoritettuna vähintään EA 1-kurssi (tai vastaavat taidot)  ja Vapepan etsintäkurssi. Suunnistustaito on ehdoton vaatimus, GPS-osaaminen on suotavaa ja henkilön on osattava käyttää viestintävälineitä. Etsinnöissä viestintä tapahtuu usein kännykällä, mutta myös radiopuhelimia käytetään. Toiminta on ryhmätyötä usein vaativissakin olosuhteissa, joten joukkuehenkeä tarvitaan. Mikäli toiminta kiinnostaa, mukaan kannattaa tulla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo ennen kuin oma koira on hälytysvalmiudessa, sillä etsinnöissä apuohjaajana oleminen ja ryhmän kanssa harjoittelu antavat hyvät valmiudet etsintöihin oman koiran kanssa. Tekemällä oppii.

Pelastuskoiraryhmään tulevan uuden koiran tulee olla avoin ja ystävällinen, terve ja hyväkuntoinen ja ominaisuuksiltaan pelastuskoiraksi soveltuva. Sen pitää pystyä toimimaan uusissa paikoissa ja tilanteissa ja tekemään tarvittaessa myös itsenäisiä ratkaisuja. Se on motivoitunut, hyvähermoinen, ketterä ja sitkeä työskentelijä. Pelastuskoiran tulee kyetä työskentelemään sekä ilma- että maavainuisesti. Viranomaistason koiralta vaaditaan hyväksytty kansallinen pelastuskoirakoe sekä hyväksytty VIRTA-tarkastus (eli pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön), mikä on Suomen Palveluskoiraliiton ja Suomen Pelastuskoiraliiton yhdessä poliisin kanssa kehittämä käytännön etsintätilannetta simuloiva testi.

KKH:n pelastuskoirakoulutuksesta ja hälytysryhmätilanteesta voit kysyä Ismo Rantaselta ismo.rantanen (a)kotikone.fi tai Maria Hynniseltä maria.a.hynninen (at)gmail.com